Σχολικό Έτος 2023-2024
Καταληκτι-
κή Ημ/νία
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ταξινόμηση: νεότερες προς παλαιότερες. *=Ανακοινοποίηση.
21/12/2023  1ο ΕΠΑΛ Αθήνας
20/12/2023 *5ο ΓΕΛ Βύρωνα
15/12/2023 *1ο Πρότ. Γ/σιο Αθήνας
14/12/2023  21ο ΓΕΛ Αθήνας
13/12/2023  3ο Γ/σιο Ζω/φου  1ο ΕΠΑΛ Γαλατσ.  42ο ΓΕΛ Αθήνας
*5ο Γ/σιο Ζω/φου
 3ο ΓΕΛ Δάφνης
12/12/2023  4ο ΓΕΛ Ζω/φου  1ο Πρότ. Γ/σιο Αθήνας  2ο Πρότ. ΓΕΛ Αθηνών
11/12/2023  1ο ΓΕΛ Ζω/φου *1ο Πρότ. Γ/σιο Αθήνας  18ο Γ/σιο Αθήνας  1ο Πρότ. Γ/σιο Αθήνας
08/12/2023 *2ο Πρότ. Γ/σιο Αθήνας
07/12/2023  5ο ΓΕΛ Βύρωνα
06/12/2023 *2ο Πρότ. Γ/σιο Αθήνας  1ο ΕΠΑΛ Δάφνης
27/11/2023  1ο Γ/σιο Ζω/φου  2ο ΕΠΑΛ Γαλατσ.
25/11/2023  2ο Πρότ. ΓΕΛ Αθηνών
24/11/2023 *1ο Πρότ. Γ/σιο Αθήνας *46ο ΓΕΛ Αθήνας
23/11/2023  7ο Γ/σιο Ηλ/πολης  2ο Πρότ. Γ/σιο Αθήνας
21/11/2023 *16ο Γ/σιο Αθήνας  3ο ΕΚ Αθήνας (Ηλιούπολη)  1ο Πρότ. ΓΕΛ Αθήνας Γεννάδειο
20/11/2023  1ο Πρότ. Γ/σιο Αθήνας  46ο ΓΕΛ Αθήνας *46ο ΓΕΛ Αθήνας  1ο ΓΕΛ Βύρωνα
*=Ανακοινοποίηση.