Σχολικό Έτος 2021-2022
Καταληκτι-
κή Ημ/νία
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ταξινόμηση: νεότερες προς παλαιότερες. *=Ανακοινοποίηση.
20/04/2022  Γ/σιο
03/05/2022  18ο ΓΕΛ Αθήνας  52ο Γ/σιο Αθήνας *1ο ΕΠΑΛ Γαλατσ.  3ο Γ/σιο Ν. Φιλ/φειας  3ο Γ/σιο Ν. Φιλ/φειας
11/05/2022  66ο Γ/σιο Αθήνας
20/05/2022  Γ/σιο Διαπολ/κής Εκπ/σης Α΄ Αθήνας
22/06/2022  9ο ΓΕΛ Αθήνας
29/06/2022  40ο ΓΕΛ Αθήνας
*=Ανακοινοποίηση.