Σχολικό Έτος 2019-2020
Καταληκτι-
κή Ημ/νία
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ταξινόμηση: νεότερες προς παλαιότερες. *=Ανακοινοποίηση.
20/09/2019 *Λεόντειο Λύκειο Πατησίων  Λεόντειο Λύκειο Πατησίων  24ο Γ/σιο Αθήνας  19ο ΓΕΛ Αθήνας
16/09/2019  59ο ΓΕΛ Αθήνας  59ο Γ/σιο Αθήνας
11/09/2019  59ο ΓΕΛ Αθήνας  59ο ΓΕΛ Αθήνας
10/09/2019  59ο Γ/σιο Αθήνας
*=Ανακοινοποίηση.