Σχολικό Έτος 2023-2024
Καταληκτι-
κή Ημ/νία
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ταξινόμηση: νεότερες προς παλαιότερες. *=Ανακοινοποίηση.
29/03/2024  17ο ΓΕΛ Αθήνας  6ο Γ/σιο Αθήνας  2ο ΓΕΛ Καισ/νής  Πειρ/κό Σχολείο Πανεπ. Αθηνών  Πειρ/κό Σχολείο Πανεπ. Αθηνών
01/04/2024  18ο ΓΕΛ Αθήνας  57ο Γ/σιο Αθήνας
02/04/2024  4ο ΓΕΛ Αθήνας  56ο ΓΕΛ Αθήνας *26ο Πειρ/κό Γ/σιο Αθήνας  Γ/σιο Καρέα
03/04/2024 *12ο Γ/σιο Αθήνας  14ο Γ/σιο Αθήνας  60ο Γ/σιο Αθήνας
04/04/2024 *54ο Γ/σιο Αθήνας *54ο Γ/σιο Αθήνας
05/04/2024  1ο Γ/σιο Βύρωνα  5ο Γ/σιο Ηλ/πολης  5ο Γ/σιο Ηλ/πολης *6ο Γ/σιο Αθήνας *4ο ΓΕΛ Αθήνας
08/04/2024  50ο ΓΕΛ Αθήνας  42ο Γ/σιο Αθήνας  46ο Γ/σιο Αθήνας
09/04/2024 *4ο Γ/σιο Δάφνης  Γ/σιο Καρέα  2ο ΓΕΛ Καισ/νής
10/04/2024  Γ/σιο Διαπολ/κής Εκπ/σης Α΄ Αθήνας  7ο Γ/σιο Αθήνας *50ο ΓΕΛ Αθήνας
12/04/2024 *2ο Γ/σιο Γαλατσ.
15/04/2024  65ο ΓΕΛ Αθήνας  54ο Γ/σιο Αθήνας  54ο Γ/σιο Αθήνας
17/04/2024 *7ο Γ/σιο Αθήνας
18/04/2024  6ο Γ/σιο Γαλατσ.
19/04/2024  52ο Γ/σιο Αθήνας
24/04/2024 *16ο Γ/σιο Αθήνας  54ο Γ/σιο Αθήνας
15/05/2024  60ο Γ/σιο Αθήνας
*=Ανακοινοποίηση.