Σχολικό Έτος 2022-2023
Καταληκτι-
κή Ημ/νία
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ταξινόμηση: νεότερες προς παλαιότερες. *=Ανακοινοποίηση.
16/02/2023 *46ο Γ/σιο Αθήνας
15/02/2023  1ο ΕΠΑΛ Δάφνης
10/02/2023  46ο ΓΕΛ Αθήνας
 46ο ΓΕΛ Αθήνας
06/02/2023  ΙΔ.ΛΥΚΕΙΟ
 68ο Γ/σιο Αθήνας
 3ο ΓΕΛ Υμηττού
 5ο Γ/σιο Γαλατσ.
 2ο ΓΕΛ Καισ/νής
 2ο ΓΕΛ Δάφνης
 1ο ΓΕΛ Ζω/φου
04/02/2023  5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αθήνας
03/02/2023  1ο Γ/σιο Ν. Φιλ/φειας
02/02/2023  2ο ΓΕΛ Ηλ/πολης
31/01/2023  57ο ΓΕΛ Αθήνας  72ο Γ/σιο Αθήνας  18ο Γ/σιο Αθήνας  ΙΔ.ΛΥΚΕΙΟ "Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ"  3ο ΓΕΛ Γαλατσ.  56ο Γ/σιο Αθήνας  2ο ΓΕΛ Καισ/νής  2ο ΓΕΛ Καισ/νής  57ο ΓΕΛ Αθήνας
30/01/2023  4ο Γ/σιο Βύρωνα  ΓΕΛ Καρέα
27/01/2023 *1ο ΓΕΛ Υμηττού
26/01/2023  46ο ΓΕΛ Αθήνας *46ο ΓΕΛ Αθήνας  22ο ΓΕΛ Αθήνας  38ο ΓΕΛ Αθήνας  59ο ΓΕΛ Αθήνας  59ο ΓΕΛ Αθήνας *2ο Γ/σιο Γαλατσ. *2ο Γ/σιο Γαλατσ.
25/01/2023  6ο ΓΕΛ Ζω/φου  6ο Γ/σιο Ζω/φου *2ο ΓΕΛ Γαλατσ.  Καλλιτεχνικό Γ/σιο Αθηνών
24/01/2023  1ο ΕΠΑΛ Δάφνης *2ο ΓΕΛ Γαλατσ. *65ο ΓΕΛ Αθήνας
23/01/2023  6ο Γ/σιο Αθήνας  5ο ΓΕΛ Ζω/φου
20/01/2023  63ο ΓΕΛ Αθήνας
19/01/2023 *6ο ΕΠΑΛ Αθήνας
18/01/2023 *6ο Γ/σιο Ζω/φου *2ο Γ/σιο Καισ/νής
17/01/2023  6ο Γ/σιο Ζω/φου  49ο ΓΕΛ Αθήνας  3ο ΓΕΛ Υμηττού *1ο ΓΕΛ Ζω/φου
16/01/2023 *26ο Πειρ/κό Γ/σιο Αθήνας  Γ/σιο Καρέα
15/01/2023 *16ο Γ/σιο Αθήνας
13/01/2023 *3ο ΓΕΛ Δάφνης  4ο ΓΕΛ Ζω/φου
*=Ανακοινοποίηση.