Σχολικό Έτος 2019-2020
Καταληκτι-
κή Ημ/νία
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Ταξινόμηση: νεότερες προς παλαιότερες. *=Ανακοινοποίηση.
13/03/2020  Γ/σιο Διαπολ/κής Εκπ/σης Α΄ Αθήνας
09/03/2020  3ο ΓΕΛ Ν. Φιλ/φειας *5ο Γ/σιο Γαλατσ.
 3ο ΓΕΛ Βύρωνα
05/03/2020 *1ο Γ/σιο Καισ/νής
 3ο ΓΕΛ Βύρωνα
*72ο Γ/σιο Αθήνας
04/03/2020 *40ο Γ/σιο Αθήνας  24ο Γ/σιο Αθήνας
 24ο Γ/σιο Αθήνας
03/03/2020  56ο ΓΕΛ Αθήνας  1ο ΓΕΛ Ν. Φιλ/φειας  52ο Γ/σιο Αθήνας
29/02/2020  Αρμένικος Κυανούς Σταυρός
28/02/2020  49ο Γ/σιο Αθήνας *39ο Γ/σιο Αθήνας *39ο Γ/σιο Αθήνας *39ο Γ/σιο Αθήνας *39ο Γ/σιο Αθήνας
27/02/2020  18ο ΓΕΛ Αθήνας
26/02/2020  1ο ΓΕΛ Βύρωνα  1ο ΕΠΑΛ Δάφνης *5ο ΓΕΛ Βύρωνα *5ο ΓΕΛ Βύρωνα  39ο ΓΕΛ Αθήνας *1ο ΕΠΑΛ Ηλ/πολης
25/02/2020  1ο Γ/σιο Καισ/νής  1ο ΓΕΛ Γαλατσ.  26ο ΓΕΛ Αθήνας  4ο Γ/σιο Γαλατσ. *5ο ΓΕΛ Ζω/φου
24/02/2020  3ο Γ/σιο Υμηττού  20ο ΓΕΛ Αθήνας  66ο Γ/σιο Αθήνας *38ο ΓΕΛ Αθήνας  22ο ΓΕΛ Αθήνας  5ο ΓΕΛ Ζω/φου
22/02/2020  59ο ΓΕΛ Αθήνας
21/02/2020  20ο Γ/σιο Αθήνας  52ο ΓΕΛ Αθήνας *12ο Γ/σιο Αθήνας  3ο Γ/σιο Βύρωνα  1ο ΓΕΛ Βύρωνα *13ο ΓΕΛ Αθήνας  59ο ΓΕΛ Αθήνας
20/02/2020 *5ο Γ/σιο Ζω/φου *41ο ΓΕΛ Αθήνας *6ο Γ/σιο Ζω/φου  57ο ΓΕΛ Αθήνας  57ο ΓΕΛ Αθήνας  8ο ΓΕΛ Αθήνας
19/02/2020 *17ο ΓΕΛ Αθήνας  2ο ΓΕΛ Δάφνης  2ο ΓΕΛ Δάφνης *3ο ΓΕΛ Γαλατσ. *27ο ΓΕΛ Αθήνας  24ο ΓΕΛ Αθήνας  24ο Γ/σιο Αθήνας  40ο ΓΕΛ Αθήνας  4ο Γ/σιο Ζω/φου  54ο Γ/σιο Αθήνας
18/02/2020 *1ο Πειρ/κό ΓΕΛ Αθήνας Γεννάδειο  2ο Γ/σιο Ν. Φιλ/φειας  Γ/σιο Καρέα
17/02/2020 *9ο ΓΕΛ Αθήνας  2ο Γ/σιο Καισ/νής *38ο ΓΕΛ Αθήνας *38ο ΓΕΛ Αθήνας  8ο Γ/σιο Αθήνας *6ο ΓΕΛ Ζω/φου  3ο ΓΕΛ Υμηττού  50ο Γ/σιο Αθήνας  18ο ΓΕΛ Αθήνας  62ο Γ/σιο Αθήνας  5ο ΓΕΛ Ηλ/πολης  4ο Γ/σιο Βύρωνα
14/02/2020 *1ο Γ/σιο Ν. Φιλ/φειας  63ο Γ/σιο Αθήνας  59ο ΓΕΛ Αθήνας  68ο Γ/σιο Αθήνας  68ο Γ/σιο Αθήνας  3ο Γ/σιο Ζω/φου  6ο Γ/σιο Ζω/φου  6ο Γ/σιο Ζω/φου  6ο Γ/σιο Ζω/φου  46ο ΓΕΛ Αθήνας  6ο ΓΕΛ Ζω/φου
13/02/2020  1ο Γ/σιο Γαλατσ.  43ο Γ/σιο Αθήνας  4ο ΓΕΛ Ηλ/πολης
12/02/2020  3ο ΓΕΛ Ζω/φου *14ο ΓΕΛ Αθήνας  1ο ΓΕΛ Ζω/φου *52ο Γ/σιο Αθήνας  1ο ΓΕΛ Ζω/φου  4ο Γ/σιο Ζω/φου  8ο ΓΕΛ Αθήνας  5ο ΓΕΛ Ηλ/πολης  49ο ΓΕΛ Αθήνας
11/02/2020 *52ο ΓΕΛ Αθήνας  ΓΕΛ Ν. Χαλκ/νας  4ο ΓΕΛ Γαλατσ.
10/02/2020 *7ο ΓΕΛ Αθήνας  1ο ΓΕΛ Υμηττού  18ο ΓΕΛ Αθήνας  4ο Γ/σιο Βύρωνα  4ο Γ/σιο Βύρωνα  1ο ΕΠΑΛ Υμηττού  2ο Γ/σιο Γαλατσ.  50ο Γ/σιο Αθήνας
*=Ανακοινοποίηση.