Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας - Επιστροφή

Κράτηση σειράς προτεραιότητας

Αφορά τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (Πληροφορίες/Οδηγίες εδώ)

Τηλέφωνο (κατά προτίμηση κινητό)


Διεύθυνση email με την οποία εγγραφήκατε στο opsyd.sch.gr


Το επώνυμο σας


Το όνομα σας


Επιθυμητή ημερομηνία-ώρα