(τελευταία ενημέρωση 16/1/2018)
Υπολογισμός πενταετίας (παλαιό)
Υπολογισμός Δεκαπενταετίας σε HTML, χωρίς 140,80 (Τελευταία ενημέρωση Οκτ.2017)
Υπολογισμός δεκαπενταετίας
Ημ/νία τελευταίας ημέρας μισθοδοσίας (ηη/μμ/χχχχ) Κλάδος
Βασικός 2017 MK: Παλαιός ασφαλισμένος:

α)Μ.Κ. που έφερε κατά την έξοδο Μ.Κ: Ημ/νία χορήγησης: i) (ηη/μμ/χχχχ)
β) Μ.Κ.προηγούμενων ετών: Μ.Κ: » ii) (ηη/μμ/χχχχ)
Μ.Κ: » iii) (ηη/μμ/χχχχ)
Μ.Κ: » iv) (ηη/μμ/χχχχ)
Μ.Κ: » v) (ηη/μμ/χχχχ)
Μ.Κ: » vi) (ηη/μμ/χχχχ)
.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ: από έως
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ: από έως
*Το επίδομα θέσης δεν το θέλουνε πριν από το 2008.
| Κλείσιμο πραθύρου |

Valid CSS! Valid CSS!