Εφαρμογή "Αθηνά"

  • Υπηρεσίες Σχολείων: οι εφαρμογές του συστήματος "Αθηνά" που αφορούν τα σχολεία των ενταγμένων διευθύνσεων εκπαίδευσης.
  • Υπηρεσίες Γραφείων: οι εφαρμογές του συστήματος "Αθηνά" που αφορούν τις διοικητικές υπηρεσίες των ενταγμένων διευθύνσεων εκπαίδευσης.
  • Εφαρμογή Εξετάσεων: η εφαρμογή του συστήματος "Αθηνά" που υποστηρίζει τη δημιουργία επιτροπών για κάθε είδους εξετάσεις.