Αποζημίωση για Σαββατοκύριακα ή Μη Ληφθείσα Άδεια

Η αποζημίωση των εκπαιδευτικών, Διευθυντών κτλ που απασχολούνται Σαββατοκύριακα ή εργάσιμες ημέρες μετά τις 30 Ιουνίου για τις πανελλήνιες εξετάσεις προβλέπεται από το ΦΕΚ 1843/13-06-2012