Αμοιβές Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η αποζημίωση των απασχολούμενων σε κάθε είδους επιτροπή σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις (Εξεταστικά Κέντρα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Βαθμολογικά Κέντρα, Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων κλπ.) καθορίζονται από το ΦΕΚ 1393τ.Β'/27-04-2012.