Λειτουργίες

Το σύστημα "Αθηνά" υποστηρίζει μια πληθώρα διοικητικών λειτουργιών:

  • Οικονομικές υπηρεσίες: Πλήρης τήρηση μητρώου μισθοδοσίας, έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών (ετήσιων και μηνιαίων), έκδοση έκτακτων αμοιβών, υποχρεώσεις προς τρίτους φορείς (ΥΔΕ, ΕΑΠ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ).
  • Διαχείριση προσωπικού: αποτύπωση πράξεων ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεων σε σχολεία, ωράρια καθηγητών, τμήματα, κενά – πλεονάσματα κλπ.
  • Άδειες.
  • Απεργίες – Απουσίες.
  • Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων και άλλες υπηρεσιακές μεταβολές.
  • Αρχειοθέτηση ατομικών φακέλων.
  • Υπηρεσία προσωπικής ενημέρωσης εργαζομένων: πρόσβαση στα προσωπικά υπηρεσιακά στοιχεία για κάθε εργαζόμενο.
  • Γενική διαχείριση αιτήσεων – προτιμήσεων εκπαιδευτικών: αιτήσεις βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης, αιτήσεις μετάθεσης, δηλώσεις προτίμησης για επιτηρήσεις κλπ.
  • Διαχείριση εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων, διαχείριση πάσης φύσης επιτροπών, προπαρασκευαστικές εργασίες κατά τη διεξαγωγή των γενικών εξετάσεων.