Αξιολόγηση Μαθητών

Η αξιολόγηση των μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων περιγράφεται αναλυτικά στο προεδρικό διάταγμα 60/2006 και στις μετέπειτα τροποποιήσεις του, οι οποίες παρατίθενται με χρονονολογική σειρά:

  1. ΠΔ 48/2012
  2. ΠΔ 24/2013 και
  3. ΠΔ 68/2014 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 110Α_2014