Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους της εφαρμογής Αθηνά στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:

 

ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Τμήμα Μηχανογράφησης
Τηλ: 210 522 2281
E-mail: a-ath[at]athena.net.gr
mix[at]dide-a-ath.att.sch.gr

ΔΔΕ Πειραιά

Οικονομικό Τμήμα
Τηλ: 210 411 5766
E-mail: peir[at]athena.net.gr