Άδειες

Μπορείτε να βρείτε όλες τις άδειες και τις προϋποθέσεις χορήγησής τους στο αρ.πρωτ Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-2014 του ΥΠΑΙΘ