"Αθηνά" - Πληροφοριακό Σύστημα για την Εκπαίδευση

“Αθηνά” είναι το όνομα που επιλέξαμε για το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που δημιουργήθηκε για τη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών εκπαίδευσης (Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Σχολείων) και την ενημέρωση και διευκόλυνση των εκπαιδευτικών. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε από την Δ.Δ.Ε. Α´ Αθήνας, όπου και πρωτολειτούργησε το 2008, και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε 7 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από 4 διαφορετικές περιφέρειες και κάλυψε ένα ευρύτατο φάσμα από τις διοικητικές λειτουργίες των υπηρεσιών.

“Αθηνά” ονομάζουμε και την ομάδα των συνεργατών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων από τις ενταγμένες διευθύνσεις, που απασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και τη διοικητική και τεχνική τους υποστήριξη. Η ενασχόληση των μελών της ομάδας ήταν και είναι πάντα αφιλοκερδής και εθελοντική, και κατά το μεγαλύτερο μέρος γίνεται στον ελεύθερο χρόνο του καθενός, χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται εκπτώσεις στον επαγγελματισμό, τη δέσμευση για υποστήριξη και τη διάθεση για περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος.